SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Registrací udělujete Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů a v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele Aplikace a Portálu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, a údaje o uživatelem prohlíženém zboží prostřednictvím Aplikace a Portálu a uložených dokumentech, a to během celé doby používání Aplikace a Portálu uživatelem a za účelem poskytování informací, údajů a materiálů týkajících se zboží a služeb Poskytovatele, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení a provádění marketingových a spotřebitelských průzkumů.
  2. Uživatel souhlasí s tím, že data jím vložená do aplikace budou archivována.
  3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. pro účely další komunikace a pro marketingové účely Poskytovatele.
  4. Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné a Poskytovatel nemá právní nárok na jejich získávání. Máte právo na informace, odpis a opravu vašich osobních údajů a to prostřednictvím Aplikace a Portálu.
  5. Poskytovatel tímto prohlašuje, že osobní údaje uvedené při registraci použije jen na výše uvedené účely. Vaše osobní údaje budou poskytovány subjektům spolupracujícím s Poskytovatelem, tj. jiným provozovatelům, třetím stranám a zprostředkovatelům ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, přičemž může dojít k přeshraničnímu přenosu vašich osobních údajů.
  6. Poskytovatel přijal nezbytná opatření k ochraně jím spravovaných osobních údajů.
  7. Přejete-li si smazat osobní údaje a v souvislosti s tím zrušit účet, pošlete žádost o smazání písemnou formou na e-mailovou adresu info@terminum.cz.