Tipy a rady jak reklamovat

Musím mít při reklamaci originální doklad o zakoupení zboží?

NE

Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že jste u prodejce věc zakoupili. To lze např. výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.

Může prodejce při reklamaci požadovat originální obal či všechno příslušenství?

NE

Prodejce není oprávněn jakkoli omezovat vaše právo věc reklamovat. Takovéto požadavky např. v reklamačním řádu nebo smluvních podmínkách jsou neplatné.

Může prodávající nepřijmout reklamaci na věc, kterou jsem koupil od jiné fyzické osoby, přestože je věc ještě v záruce?

ANO

S přechodem vlastnictví k věci nepřechází záruka na věc, přestože od koupě věci ještě doba zákonné záruky neuběhla. Situaci lze řešit prostřednictvím postoupení záruky.

Jaká je lhůta pro vyřízení reklamace a jak se počítá?

30 KALENDÁŘNÍCH DNÍ

Ode dne uplatnění reklamace má prodejce maximálně 30 kalendářních dní na vyřízení, měl by se však snažit reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu.

Kdy začíná běžet lhůta pro vyřízení reklamace při zaslání reklamované věci poštou?

OD OKAMŽIKU, KDY SE PRODÁVAJÍCÍ MŮŽE S DOPISEM SEZNÁMIT

Tímto okamžikem může být např. doručení dopisu obsahujícího projev vůle reklamovat do bytu adresáta či do jeho poštovní schránky, popřípadě i vhozením oznámení o uložení takové zásilky do poštovní schránky. Není nutné, aby se s obsahem dopisu adresát skutečně seznámil. Stačí jen, že měl tuto možnost.

Co dělat, když prodejce odmítá převzít zboží k reklamaci?

NAVŠTIVTE JINOU PROVOZOVNU

Nejlepší cestou je zkusit reklamovat v jiné provozovně prodejce, popř. zaslat reklamaci doporučeným dopisem s dodejkou.

Co dělat, když autorizovaný servis nechce přijmout reklamaci?

REKLAMUJTE U PRODEJCE

Přestože jste třeba zakoupili výrobek značky, o jejíž výrobky v ČR pečuje široká síť autorizovaných servisů, váš nárok na uplatnění reklamace právě u nich není automatický. Záleží totiž jen na prodejci, zda vás (nejčastěji) v záručním listě v případě reklamace řešené opravou odkáže na jiný subjekt.

Prodejce uzavřel provozovnu, kde mám reklamovat?

ZEPTEJTE SE NA ŽIVNOSTENSKÉM ÚŘADĚ

Nebrání-li podnikateli závažné důvody, je povinen předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření provozovny. Předem musí také informovat živnostenský úřad, do jehož obvodu spadá. Právě zde se můžete informovat.

Jaké jsou mé nároky při rozporu s kupní smlouvou?

V PRVNÍCH 6 MĚSÍCÍCH PO KOUPI MÁTE VÝHODNĚJŠÍ POSTAVENÍ NEŽ PRODEJCE

V případě uplatnění rozporu s kupní smlouvou (ten může nastat v důsledku jiné než očekávané jakosti či účelu, vadnosti zboží, odlišnému množství…) uplatněném do 6 měsíců od převzetí zboží jste jako spotřebitel ve výhodném postavení, neboť ze zákona platí, že věc namítaným nedostatkem trpěla již v okamžik převzetí. Prodejce by musel prokázat opak. K prokázání opaku ale nestačí pouhé obecné tvrzení např. o nedodržení zásad o zacházení s věcí, ale ideálně prokázání opaku znaleckým posudkem.

V případě odstranitelné vady si můžete vybrat mezi opravou či výměnou věci, není-li vaše volba možná (oprava není možná/věc se již nevyrábí…) můžete si vybrat mezi slevou či odstoupením od smlouvy. V případě neodstranitelné vady si můžete vybrat mezi slevou (nebrání-li vada užívání věci), odstoupením či výměnou.

Jaké jsou mé nároky při vadě zboží uplatněné po 6 měsících po převzetí?

NÁROKY JSOU ROZDÍLNÉ PODLE ZÁVAŽNOSTI VADY

Jde-li o odstranitelnou vadu, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit, a to dle své volby.

Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady (min. 3x stejná vada) po opravě nebo pro větší počet vad (min. tři najednou či čtyři postupně) věc řádně užívat.

Je možné lhůtu pro vyřízení reklamace prodloužit?

ANO

Prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace je možné jen smluvně.

Z jakých důvodů je možno zamítnout reklamaci?

Pouze ze zákonných důvodů

Jaké to jsou?

  • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  • U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
  • Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
  • Dále prodejce neodpovídá za vady, které spotřebitel na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce písemně seznámil.

Mám záruku na zboží zakoupené na IČ?

ANO

Jak se liší od záruky poskytované spotřebitelům?

Na výrobek zakoupený podnikatelem od podnikatele nemáte klasickou 24 měsíční záruku za vady. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí.

Další informace

Kupující podnikatel je navíc (na rozdíl od spotřebitele) povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit) bez zbytečného odkladu vytknout.

Záruku za jakost lze ale samozřejmě smluvit, popř. může vyplývat ze záručního listu nebo vyznačené doby trvanlivosti či použitelnosti na obale výrobku.

Mohu odstoupit od smlouvy při koupi v „kamenné“ prodejně?

NE

Proč?

Možnost vrácení zboží, které si zakoupíte v „kamenné“ prodejně a následně se vám přestane líbit, nebo třeba zjistíte, že něco takového nepotřebujete, ze zákona neexistuje.

Další informace

Jinou věcí je, že někteří prodejci možnost vrácení či výměny zboží za jiné v určitých lhůtách poskytují, o čemž zákazníky informují zpravidla na účtence či sdělením u pokladen. V tom případě si mohou stanovit různé podmínky (nepoužité zboží s originálními visačkami aj.) a vy můžete v případě splnění těchto podmínek na poskytovaném nadstandardu trvat.

Prodejce pak nemusí vždy vracet peníze, ale může se zavázat např. pouze k výměně či vrácení ceny formou kreditu na zákaznickou kartu.

Kdy mohu i „bezdůvodně“ odstoupit od smlouvy?

POUZE V PŘÍPADECH STANOVENÝCH ZÁKONEM

V jakých případech?

Zákon spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy dává jen v případech uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (klasicky přes internet či teleshopping), v případech uzavření smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele a v případě uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Co má obsahovat reklamační protokol?

Nezbytné náležitosti

Z protokolu má být jasně patrný prodejce, spotřebitel a jejich vzájemný vztah (zpravidla kupní smlouva), datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

Při přebírání vyřízené reklamace spotřebitelem má prodejce povinnost doplnit potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

ZDROJ: WWW.DTEST.CZ

Mezi hlavní výhody online služby TERMINum patří:

Přehledně organizovaný archiv

Díky mobilní aplikaci a vestavěnému fotoaparátu ve Vašem mobilním telefonu můžete jednoduše uložit a spravovat účtenky k zakoupeným výrobkům nebo si uložit důležité smlouvy.

V případě potřeby, např. reklamace, je díky vyhledávacímu systému jednoduše naleznete.

Dokumenty můžete samozřejmě přidávat i přes Váš počítač.

Systém podporuje všechny dostupné formáty (JPG, PNG, GIF)

Ke každému dokumentu můžete přidat údaje:

Účtenka název, výrobce, datum nákupu, záruční doba, cena, prodejce, typ obchodu, způsob platby, lhůta k vrácení zboží, kategorie zboží, výrobní číslo, model, poznámky
Smlouva název, poskytovatel, datum podpisu, délka kontraktu, datum připomínky, poznámky

Připomene ve správnou dobu

Nastavený upomínkový systém v telefonu připomene (1 měsíc, týden a den,….), že Vám končí u daných výrobků záruční doba nebo u smluv výpovědní lhůta.

Kdykoliv a kdekoliv

Dokumenty v aplikaci jsou mezi mobilním telefonem a webovým uložištěm synchronizovány (Cloud server), a proto je máte kdykoliv a kdekoliv k dispozici, ať už třeba na cestách v mobilu nebo doma v počítači.

V případě potřeby si je můžete jednoduše vytisknout (kopie dokladu je dostatečný podklad pro uplatnění reklamace).

Bezpečnost

Synchronizace s web uložištěm zajistí, že i v případě poškozeného, ztraceného nebo odcizeného telefonu, notebooku, PC budou dokumenty stále bezpečně uloženy na serveru.

Zároveň spojeni se serverem používá šifrování, takže jsou Vaše dokumenty chráněny i pokud používáte veřejnou WiFi nebo mobilní internet.

Zdarma

Na uložište si můžete bezplatně přidat neomezený počet dokumentů, takže Vám nic nebrání vytáhnout ze skříně krabici s účty nebo šanon se smlouvami a rychle a pohodlně si je zorganizovat.

To vše si můžete ověřit jen v praxi. Aplikaci si můžete stáhnout zdarma.

Vše pod kontrolou

Účty i smlouvy přehledně na jednom
místě s připomínkovým systémem.

Kdykoliv a kdekoliv

Verze pro mobil (iPhone, Android)
ke stažení zdarma zde:

Úspora peněz

Už nikdy nepropásnete záruční lhůtu
nebo výpověď smlouvy.